Oppdaterte Koronaregler i Trondheim

av TF

Reglenes varighet

 • I første omgang gjelder reglene for perioden 31.05.- 08.06.21. Det er stor sannsynlighet for at disse videreføres til 15.06.21.​
 • Det kan bli gjort endringer i forskrift og anbefalinger på kort varsel og klubbene må selv være oppdatert på disse.​
 • Endringer kommuniseres på vår Facebookside og hjemmeside.​

Barnefotball 6-9 år

 • Vanlig trening kan gjennomføres.​
 • Kamper kan spilles, men som «enkeltstående kamper» – se forklaring under. ​
 • Treninger og kamper skal gjennomføres ihht. NFFs Koronaregler (registrering, kampverter, renhold mm.). ​​
 • Trondheim kommune henstiller til at det ikke åpnes for publikum på kamper. ​
 • Det åpnes for et voksent følge pr. spiller for barn i alderen 6-12 år om barnet trenger følge til aktiviteten.​
 • Det oppfordres til at en voksen følger flere barn.​
 • Enkeltstående kamper: Inntil 2 klubber kan møtes til kamp hvor lagene tilhører samme årskull og kjønn. F.eks: Flatås G2014 og Kolstad G2014​
 • Lag i barnefotballen som tilhører samme treningskohort deles inn i flere lag ved kamp. ​
 • Disse kan spille flere kamper på samme sted/dag mot en tilsvarende motstander som har en treningskohort og hvor spillerne deles inn i flere ulike lag.​
 • Eks: Hvis Flatås G2014 utgjør en felles treningskohort så kan dette betraktes som ett lag. Gruppen deles inn i flere 3’er-lag og hvor lagene spiller samtidig mot ​ f.eks Kolstad G2014 sine lag. Dette er å regne som «enkeltstående kamper» i barnefotball fordi begge klubbers lag tilhører samme treningskohort i hver sine klubber.​

Ungdomsfotball 10-19 år

 • Vanlig trening kan gjennomføres.​
 • Hospitering i og mellom klubber er fortsatt ikke tillatt, men lån av spillere for å kunne stille lag til kamper er tillatt.​
 • Kamper ihht. NFF Trøndelags kampoppsett for «Kommuneserie 10-19 år» kan gjennomføres.​
 • Treninger og kamper skal gjennomføres ihht. NFFs Koronaregler (registrering, kampverter, renhold mm.). ​​
 • Trondheim kommune henstiller til at det ikke åpnes for publikum på kamper. ​​​
 • Ved kamper for 13-19 år kan spillere fraktes til/fra kamp av voksne, men disse kan ikke være tilstede under kampen.​​
 • Det er tillatt at det spilles flere kamper på samme bane samtidig, men da skal banene og lagene være adskilt både før, under og etter kampene.​
 • Er det flere kamper etter hverandre på samme bane, må det lages rom mellom kampene på minimum 30 minutter slik at man rekker å tømme banen for de lagene/spillerne som har spilt ferdig sine kamper. ​
 • Nye lag kan ikke entre banen før tømming er gjennomført.​​

Seniorfotball 20 år +

 • Trening med avstand kan gjennomføres.​
 • Med unntak av toppfotball inkl. PostNord-liga så kan ingen type konkurranser for 20 år + gjennomføres.

Toppfotball

Utendørs treninger, treningskamper og seriekamper for lag i Eliteserien, OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Toppserien og 1.div.kvinner er tillatt uten publikum tilstede.