Nye koronavettregler fra 16. april

av TF

NFF har justert koronavettreglene i henhold til oppdaterte retningslinjer for aktivitet.

Når foreligger det oppdaterte rammeverket for fotballen, som er basert på de nasjonale retningslinjene som gjelder fra 16.april. Utskriftsvennlige versjoner: Fotballens koronavettregler pr. 16. april, A0
Fotballens koronavettregler pr 16. april, A3 Når det nå åpnes for kamper på tvers av klubbgrenser i sammen kommune ønsker vi å forsterke rammene rundt kampavviklingen, og ber klubber og lag sette seg inn i kapittelet om kampgjennomføring i  Fotballens koronahåndbok og denne plakaten: