Oppdaterte koronavettregler

av TF

I forrige uke ble det lagt ut nye koronavettregler. Det er behov for noen presiseringer av disse reglene. Dette går på gruppeinndelingen, der endringer av faste grupper hvor det kjempes om ball kan gjennomføres etter et opphold i aktivitet på minst to dager.

Klikk her for å lese mer om presiseringene rundt gruppeinndeling

NFF er glade for at fotballen gradvis tilnærmer seg normal aktivitet. Forutsetningen er at alle aktører overholder smittevernreglene og tar ansvar for at dette skjer innenfor regelverket. 

NFF har laget enkle og tydelige koronavettregler som tar utgangspunkt i myndighetenes gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger. Disse reglene vil revideres fortløpende i tråd med myndighetenes endringer.

Utskriftsmessig format av de nyeste koronavettreglene: 

A0
A3

Koronavettreglene beskriver aktiviteten. Koronahåndboka er en veiledning som skal sørge for at klubbene drive aktivitet på en forsvarlig måte som ivaretar smittevernet, forebygger spredning og beskytter både spillere, trenere, lagledere, frivillige og foresatte. 

Klubbens koronasjekkliste er en god indikator på om klubben etterlever koronavettreglene. 

Klubber som har drevet aktivitet en stund, innenfor strukturerte og godt organiserte rammer, kan bruke koronahånsboka som et oppslagsverk. Klubber som er usikre og er i startgropa  i forhold til oppstart anbefales å sette seg inn i fotballens koronahåndbok. 

Klubbens koronasjekkliste

  • Er klubben oppdatert på gjeldende regler og anbefalinger fra helsemyndighetene og NFF?
  • Gir klubben et tilbud om aktivitet i henhold til fotballens koronavettregler for alle medlemmene?
  • Har klubben har en plan for organisering og gjennomføring av aktivitetene?
  • Har klubben kommunisert det konkrete planverket med alle trenerne?
  • Kommuniserer klubben hvilke planer for aktivitet som gjelder og er tilgjengelig for alle medlemmene?

Utskriftsvennlige versjoner av klubbens koronasjekkliste

Koronasjekkliste jpg-fil 
Koronasjekkliste pdf