Trening fra 8.juni, seriestart 4.juli

av TF

Fotballen vil på alle nivå rulle igjen i løpet av sommeren og nå har NFF også kommet ut med planen for gjennomføring av nivåene under Toppfotballen. Denne planen innebærer at hvis ting går etter planen vil man starte med trening igjen fra neste mandag, og seriespill vil komme i gang i løpet av juli.

For Postnordligaen ønsker man en oppstart 4.juli, og da er det ennå gjennomførbart med full serie frem mot jul. Følgende info har kommet via fotball.no:

Forbundsstyret behandlet torsdag en samlet sak rundt justeringer i turneringsformatet for 2020 som en konsekvens av pandemien. Justeringene er drøftet og forankret med breddeutvalget, konkurranseutvalget og lovkomiteen. I vedtaket fikk generalsekretæren fullmakt til å fatte de nødvendige beslutninger innenfor de opptrukne rammer, og har fattet følgende vedtak:

2. divisjon kvinner og Norsk Tipping-ligaen gjennomføres i 2020 som en enkelt serie med oppstart primo august. 

Disse planene forutsetter naturligvis grønt lys fra myndighetene.

Les også: NFFs plan for gjenåpning av breddefotballen

– Bakgrunnen er at antall spilldager til rådighet er sterkt redusert. Bruk av midtuke som spilledag i disse ligaene frarådes da de fleste av spillerne er i jobb eller studerer. Et annet moment er at mulighetene for å reise er vesentlig redusert. Et samlet kretsapparat og divisjonsforeningen støtter beslutningen. Hjemme- og bortebane avgjøres ved loddtrekning, forteller Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Forbundsstyret drøftet også plan for gjennomføring av 1. divisjon kvinner. Dersom turneringen kan starte innen 2. august vil det være rom for å gjennomføre vanlig seriespill.

I samme sak til forbundsstyret ble det lagt en plan for gjennomføring av PostNord-ligaen. Dersom spillerne kan starte trening fra 8. juni er det realistisk med oppstart og normal dobbel serie fra 4 juli. Ikke gjennomførte runder vil da bli omberammet til ledige datoer, hovedsakelig midtuker, ut over høsten.

– Dersom turneringen ikke kan starte 4. juli, men senere og frem til 2. august, vil PostNord-ligaen bli gjennomført med en enkel serie og et enkelt sluttspill. Dette ved at de to avdelinger etter spilt enkel serie deles i to grupper med plassiffer 1-7 og plassiffer 8-14. Respektive grupper i avdelingene spiller deretter enkel serie om å bli seriemester samt for å unngå nedrykk, sier Pedersen.

Ved gjennomføring av enkel serie og enkelt sluttspill avgjøres hjemme- og bortebane ved loddtrekning.

Dersom PostNord-ligaen ikke kan starte før etter 2. august, gjennomføres turneringen som en enkel serie der hjemme- og bortebane avgjøres ved trekning.

Divisjonsforeningen stiller seg bak forbundsstyrets plan.

Gjeldende bestemmelser for opprykk, nedrykk og kvalifisering gjelder.