Ranheim opphever alle permitteringer

av TF

Ranheim offentliggjør i kveld at alle som har vært permittert i klubben nå er tilbake i jobb, og i en vanskelig periode er dette en gledens dag for klubben i fjæra. Tidligere denne uka kunne også klubben avsløre at man hadde hentet inn 2 millioner i nye sponsorkroner i koronaperioden, og sett utenfra ser det ut til at Ranheim er en av klubbene som har håndtert denne krisen best, og kommet seg helskinnet ut av krisen.

Dette var kunngjøringen Ranheim kom med på sine nettsider i kveld:

Siden Norge ble stengt ned 12.mars har det vært en svært krevende periode for et stort antall virksomheter og bransjer i Norge og verden for øvrig. I Ranheim har vi gjennom hele perioden hatt spillertroppen i full jobb, slik at de har kunnet gjøre den jobben som kreves mtp forberedelser best mulig. Flere andre stillinger i trenerteam og administrasjonen har siden midten av mars vært helt eller delvis permittert.

Det er en glede å kunne fortelle at alle permitteringer nå er opphevet, med virkning fra mandag 25.mai, og vi ønsker alle velkommen tilbake i full jobb i sine roller.

Unntakene foreløpig er Mikke Karlsen og Erik Tønne som har 50% stillinger i Markedsavdelingen, begge er midlertidig i karantene i kraft av å være spillere. 

Vi har etter beste evne prøvd å manøvrere i vanskelig farvann. Både med tanke på kort sikt, men samtidig se for oss hvilken posisjon vi som klubb kan sette oss i inn mot neste år. Det er fortsatt mange ukjente variabler, men i sum tror vi sterkt på at vi sammen skal bruke de neste månedene så godt at vi har en sterkere plattform enn noen gang ved utgangen av 2020. 

Vi kunne sikkert holdt igjen permitteringene i flere uker til, gradert de enda mer, tatt tilbake noen helt og andre ikke. Men Styret har vedtatt at permitteringene nå oppheves, som altså betyr at vi har full produksjon fra og med mandag.

Hvorfor gjør vi dette nå?

  • Beslutningen er forankret i kjerneverdien FELLESSKAP. Alle tilbake, ingen sitter igjen på sidelinja.
  • Ved å gjøre det allerede nå skal vi vinne terreng mot konkurrentene, vi tror fellesskapet og sulten på å produsere verdi stiger
  • Energi og humør inn i hele organisasjonen
  • Det kommer flere INITIATIV til tanker, tiltak ++ som skal bidra til poeng og pæng.
  • Vi ser altså ikke på det som en kostnad å oppheve permitteringene i ei svært usikker økonomisk tid, men vi tror det vil gi oss økte inntekter ved årets slutt, fordi vi sammen kommer til å ta flere poeng og skaffe mer pæng.

Frank Lidahl
Daglig leder