Anbefalinger for fotballag til oppstart av treningen

av TF

NFF har lagt ut anbefalinger til klubber som nå skal i gang med trening igjen, og hvordan man skal forholde seg til dette i hverdagen på trening:

Informasjonen og anbefalingene er hentet fra NIF

Utviklingshemming, helse og sårbarhet 

Diagnosen psykisk utviklingshemming innebærer ulike grader av kognitive utfordringer. Det kan gjelde blant annet det å oppfatte og forstå situasjoner og det som formidles, det å lære og dermed også det å beskytte seg selv og andre. Personer med utviklingshemming lever også ofte i samlokaliserte boliger med fellesarealer og har bistand fra helsepersonell, noe som innebærer at de normalt sett er mer i kontakt med flere mennesker enn andre som ikke har utviklingshemming. 

Der en vet at personen har underliggende sykdommer, som øker faren ved eventuell smitte og sykdomsutbrudd, er det behov for at personene rundt vedkommende støtter opp og beskytter personen mot mulig smitte. 

Koronaviruset medfører en fare for de som smittes, og særlig er personer med kroniske og underliggende sykdommer utsatte, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, luftveissykdommer, kreft, slag og lever- og nyresykdommer. Personer med utviklingshemming regnes å være mer utsatt for slike sykdommer enn befolkningen ellers. 

Fra Helsedirektoratet 

Personer med utviklingshemming kan i varierende grad ha utfordringer med å følge anbefalinger om håndhygiene og smittevern og har derfor behov for særskilt tilrettelegging for å begrense smitterisiko, tilpasset informasjon og medvirkning.  

NIFs generelle anbefalinger 

De generelle anbefalingene som Norges idrettsforbund og det enkelte særforbund har utviklet på bakgrunn av anbefalinger fra helsemyndighetene er tilstrekkelige, uavhengig av diagnose.  

Spesielt å tenke på når det gjelder utøvergruppen utviklingshemmede  

Hva som er spesielt viktige å tenke på, i tillegg, når utøvergruppen utviklingshemmede skal vende tilbake til trening: 

  • Overføring av kunnskap om smittevern 

Det kan være utfordrende for noen av utøverne å overføre kunnskap fra en arena (hjemme) til en annen (idretten), og dermed vil det være viktig å gjennomgå informasjon om gode vaner for å unngå smittespredning ved oppstart av idretten.  

– Lag korte, enkle huskeregler for utøverne.

– Plakaten «Gode vaner» fra NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) finner dere her

  • Omstilling/gradvis tilvenning  

Når treningen/aktiviteten ble lukket ble det en krevende omstillingsprosess for den enkelte utøver. Husk på at det kan være en like stor omstilling for utøveren når aktivitet skal startes opp igjen.  

  • Ekstra nærpersoner 

Det må vurderes om det vil kreve ekstra hjelp fra nærpersoner, utover de trenere og ledere som allerede er rundt utøverne.  

  • Bruk tid  

Bruk tid til å forberede utøveren på at treningene skal starte opp igjen.  

  • De tre viktigste rådene når det gjelder smittevern er 

– Hold avstand til andre personer
– Host i papir/ albue
– Vaske hendene 

Klikk her for ytterligere informasjon om personer med utviklingshemming og koronavirus på NAKU sin hjemmeside

Klikk her for å se NFFs koronavettregler