Barnefotballen tilbake 15.juni

av TF

Regjeringen tillater barnefotball med full kontakt fra 15.juni.

Det er VG som i dag slipper gladsaken om at barnefotballen endelig har fått en dato den kan åpne igjen, noe som vil bety enormt også for breddefotballen i Trøndelag.

– I likhet med Norges idrettsforbund har jeg vært opptatt av å åpne breddeidretten så raskt som mulig. Derfor er det veldig gledelig å kunne si at barnefotballen, samt andre barneidretter med begrenset fysisk kontakt, starter opp igjen fra 15. juni. Da går man bort fra énmetersregelen, sier kulturminister Abid Raja (V) til VG.

Fra 15. juni kan dermed alle under 20 år drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt» på vanlig vis utendørs.

Raja sier at de vil komme tilbake til om de også skal myke opp reglene for kamper.

Raja vil ikke være med på at regjeringen har brukt for lang tid på å åpne opp for mer normalisert trening for barn og unge. Han er opptatt av at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og at Norge skal ha kontroll.

– Alt skjer i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og forankres i Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen har ikke hatt som mål å holde igjen når det gjelder barneidretten, tvert imot. Vi har mål om åpne opp så raskt som mulig, og vi har ikke kastet bort ett minutt. Men kan ikke gjøre det med mindre vi er sikre på at det ikke vil bidra til økt smitte, sier Raja.

I Norges Idrettsforbund er man naturlig nok for at det enkletre for barn og ungdom å drive med det som mange av dem synes er det morsomste i verden.

-Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.