Obosligaen og Toppserien starter tidligere

av TF

Tirsdag kom NFF ut på sine nettsider med nyheten om at Toppserien og Obosligaen har fått grønt lys til å starte opp 2 uker tidligere enn det som først ble planlagt, og det betyr at allerede mandag kan klubbene som oppfyller kravene rundt smittevern trene fullkontakt, og i Ranheimleiren jubles selvfølgelig over den beskjeden.

-Det å endelige kunne begynne å trene med full konktakt igjen betyr selvfølgelig mye, og vi skal klare å legge til rette de smittevernstiltakene vi må ha på plass slik at vi kan være i gang allerede mandag, sier Ranheimleder Frank Lidahl.

Han forteller at størsteparten av gruppen allerede er klar til å starte opp under gjeldende reglement, og at de får tilpasset dette for hele spillergruppen innen ventet oppstart mandag.

Mandag 25.mai er datoen da det er mulig, og kampene vil starte opp i starten av juli hvis alt går etter planen, noe som også avhenger at gjennomføringen av oppstarten i Eliteserien skjer uten problemer.

– Basert på gode erfaringer med oppstart for trening i Eliteserien og etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både OBOS-ligaen og Toppserien, har vi i dag besluttet at oppstart for fase 2 kan starte 14 dager tidligere enn opprinnelig planlagt. Det vil si at klubbene i de nevnte ligaene vil kunne starte med fotballtrening tidligst førstkommende mandag, 25. mai. Dette er selvsagt under forutsetning av at NFFs protokoll for trening følges. Vi opplever at klubbene er sterkt motiverte for å komme i gang neste uke og at det jobbes godt og konkret med å klargjøre det som skal til for å kunne sparke i gang, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt til fotball.no.

Tirsdag besluttet NFF, etter gjennomført kartlegging og klare tilbakemeldinger fra klubbene på de ulike liganivåene, at klubbene i Toppserien og OBOS-ligaen kan starte opp med fotballtrening fra 25. mai, fremskyndet 14 dager fra opprinnelige dato. Dette innebærer samtidig at oppstart seriespill kan flyttes noe frem.

– Det er veldig deilig og etterlengtet at vi endelig kan offentliggjøre en konkret dato for oppstart i Toppserien. Klubbene har gjort en kjempejobb med å gjøre seg klare til å håndtere det krevende smittevernsregimet, og det har gått raskere enn ventet. Det er nok noen som ikke har alt på plass ennå, men det er likevel god tid til seriestart. Vi får en fin oppkjøringsperiode på nesten seks uker, noe som er godt å ta med seg etter lang tid uten kontakttrening, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– NTF er veldig glad for å få i gang OBOS-ligaen, og tidligere enn planlagt. Det skjer fordi erfaringer og gjennomføring har vært meget god så langt. Klubbene gleder seg stort til å komme i gang. OBOS-ligaen har et bredt spekter av klubber med mange unge spennende spillere, og 16 steder i landet får nå sine lokale forbilder i gang igjen, sier Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Kulturminister Abid Raja gleder seg også over at flere ligaer kan starte opp for fullt.

– Jeg er veldig glad for at Toppserien for kvinner og OBOS-ligaen nå også snart får starte opp igjen, etter gode erfaringer fra oppstarten av Eliteserien. Jeg har hatt en god dialog med Norges Fotballforbund, og vært tydelig på at også kvinnefotballen må få starte opp innenfor gjeldende smittevernregler. Regjeringen jobber videre med de økonomiske tiltakspakkene for idretten, og har varslet at vi innen 29. mai kommer tilbake med innrettingen på denne. Jeg ivrer for at breddeidretten for barn og unge også skal få åpne opp igjen så snart dette er smittevernfaglig forsvarlig. Jeg forstår godt alle de barn og unge som er utålmodige etter å få starte opp normal aktivitet, og vil gjøre det vi kan for å legge til rette slik at dette kan skje, sier kulturministeren.  

Regjeringen ga i pressekonferanse 7. mai klarsignal for pilot i toppfotballen, med mulighet for treningsoppstart innenfor rammene som er satt i NFFs protokoll for gjennomføring av trening under covid-19 utbruddet 2020.  Etter tett dialog med toppklubbene på herre- og kvinnesiden og alle interesseforeningene, var det bred enighet om at piloten skulle deles inn i to faser med ulike datoer for oppstart. Fase 1:Eliteserien, treningsoppstart tidligst 11. mai, kampoppstart tidligst 16. juni. Fase 2: Toppserien, OBOS-ligaen, trenings- og kampoppstart fire uker senere enn for Eliteserien. Nå er altså oppstarten for Fase 2 fremskyndet til 25. mai.

Oppstart av kamper i Toppserien og OBOS-ligaen planlegges første uken i juli. Detaljer og justert spilleplan vil bli diskutert med interessegrupperinger og rettighetshavere.

Oppstart av flere ligaer i en tredje fase er betinget av at det ikke lenger er nødvendig med de omfattende smittevernstiltakene og den strenge kontrollen som gjelder for første og andre fase.