Fotball uten “dødball” , er min koronafotball

av TF

Geir Hansen deler sine tanker rundt koronasituasjonen i fotballnorge på fotball.no og trenerprofilen kommer med sitt eget forslag på hvordan barne og ungdomsfotballen kan komme i gang igjen uten at smittefaren blir større:

Gradvis åpner verden opp igjen, men idretten står nesten på stedet hvil, mer eller mindre i knestående, tenker jeg. I dag sto jeg opp til nye overskrifter og nye «kommentarer» i media om barne -og ungdomsfotballen som f.eks Welhaven skriver, «barna blir holdt for narr»!

Jeg har i dag sett på fotballkamper på video, kamper spilt før 12.mars, kamper på forskjellige nivåer som f.eks gutter 10, jenter 15 og gutter 17. Når jeg er i full jobb, holder jeg en del trenerkurs og jeg bruker ofte å si at vi må ta utgangspunkt i kampen, hvordan ser faktisk kampen og spillet ut? Når vi ser det, forstår det – da kan vi som trenere faktisk forstå og finne ut hva vi skal og bør trene på, tenker jeg. Det jeg tenker nå, for min egen del, er hvordan skal vi kunne få de som bestemmer til å forstå hva idretten vår faktisk er og hva som faktisk skjer der ute på den grønne vakre fotballbanen.

Derfor har jeg i dag sett på fotballkamper fra forskjellige nivåer av barne- og ungdomsfotballen. Jeg har sett på hva som faktisk skjer og hvor mye vi har av kroppskontakt og «nærmere enn 1 meters-regelen» som pr. i dag styrer og begrenser fotballaktiviteten vår.

Det er ikke overraskende, men dette er det jeg ser i f. eks en J15 kamp.

  • I løpet av 80 minutter er det i åpent spill ca. 25 sekunder med direkte kroppskontakt.
  • I løpet av 80 minutter med åpent spill er det marginalt, vi snakker om noen små sekunder hvor 1 meters-regelen «brytes»

Med åpent spill så snakker jeg om når ballen er i spill – jeg tar bort innkast, cornere, korridorfrispark og lignende situasjoner.

Hva forteller dette meg? Jo, det forteller meg at i barne- og ungdomsfotballen bør koronatrening i eget klubblag og i landslagsskolen være langt mindre «farlig» enn barnehage og skoleoppstarten – jeg er sikker på at koronafotball, slik jeg ser den mulig å spille – hvor stopp i spillet blir startet opp fra keeper eller ved en kontrollert igangsetting fra trener vil være det eneste rette steget framover. Kutter vi ut angrepsstarter som innkast, cornere og frispark hvor motspillere har muligheten til å oppsøke angrepsspillerne og ballen kan klinkes inn i feltet så slipper vi unna tette markeringer under 1 meter som varer i noen sekunder og kroppskontakt.

Fotballen – selve spillet i barne- og ungdomsfotballen – er ikke som Championship på 70-80 tallet. Det er ikke en fotball hvor alle spillerne løper i en klynge og ballen klinkes opp i lufta hvor tannløse menn går opp i lufta med albuer eller 100 sklitaklinger i knehøyde. Fotballen er ikke slik. Det er ikke «potte-tett» og små avstander, kompakt er egentlig ikke så kompakt som vi faktisk ønsker at det skal være. I barne- og ungdomsfotballen er spillerne spredt utover banen med god avstand og 1 meters-regelen brytes ikke i mange hundredeler og kroppskontakt skjer dessverre for sjeldent, tenker jeg. Det er når det er stopp i spillet – dette skjer.

Så min konklusjon på min tur på dagens Tbane – som er min daglige «Tanke-Bane-tur» er:

  • At vi kan spille 3`er/ 5`er/ 7èr/9`er/11`er fotball på trening med dommer og trenere uten dødballer og med angrepsstart fra keeper eller kontrollert fra trener.
  • At vi for 11`er fotballen bør utvide treningsgruppe til mulighet for 22 spillere.
  • Jeg tenker at vi kan spille kamper med samme «regler» lokalt, rett og slett lokaloppgjør uten lange reiser.
  • Det eneste vi trenger er ta bort en meters kravet.

Jeg har veldig stor respekt for koronaviruset og har klistret mine egne barn på veggen i disse 9 ukene – jeg tar ikke lett på viruset. Fotballen er stor, fotballen er viktig for mange – på samme måte som mange andre aktiviteter er og jeg tenker at vi må se verdien i å la spesielt barn og ungdommer få utøve sin lidenskap, sin hobby og faktisk få oppleve utfordringer og mestring i det som allerede er en krevende situasjon.

Fotball uten dødballer er en langt sikrere arena enn mye annet vi åpner for. Tar vi med oss smitte-app`en ut på fotballbanen i et spill uten dødballer, vil ingen «treff» komme opp. Dette vil gi oss en utviklende, trygg og smittefri arena.