Trøndersk seriestart 7.august

av TF

Trøndelag fotballkrets har i dag kommet med planen på hvordan fotballsesongen 2020 skal gjennomføres, og datoen 7.august er satt som startdatoen. Generelt ser man en løsning der vårsesongen rett og slett utgår, mens det går mot at man løser gjennomføringen av sesongen som en ren “høstsesong`.

Her er planen som ble offentliggjort av fotballkretsen i dag, med forbehold om at det faktisk kan gjennomføres kamper i den gitte tidsperioden, :

Seriespill senior

 • Terminlistene publiseres i uke 19 – e-post sendes til klubber og kontaktpersoner
 • Kampene i vårsesongen er slettet/avlyst
 • Blir gjennomført enkle serier (jf. Breddereglementet § 4–2)
 • Kan være ulikt antall hjemme- og bortekamper (avdelinger med partall)
 • Høstsesongen gjennomføres i utgangspunktet som oppsatt (enkelte justeringer)
  • Oppstart fra 7. august 
  • Siste spilledatoer opprettholdes
 • Opp- og nedrykk gjennomføres etter bestemmelser i Breddereglementet § 4–7
 • KM-sluttspill gjennomføres som normalt jf. årshjul – info om gjennomføring kommer i august

Seriespill barn og ungdom (10–19 år)

 • Avdelingsoppsett vår opprettholdes, men justeres iht. lagsendringer
 • Helårsserier: Kampene i vårsesongen utgår – høstsesongen gjennomføres i utgangspunktet som oppsatt (kan bli enkelte justeringer)
 • Opprinnelig frist for lagsendringer 10. juni endres til søndag 7. juni
 • Kamper berammes på nytt
 • Kamp- og dommeroppsett offentliggjøres før ferien
 • Siste spilledato: 18. oktober
  • Unntak: G16 og G19 0. div.
 • BDO-sluttspill (KM) gjennomføres som normalt jf. årshjul – info om gjennomføring kommer i august

Barn 6–9 år

 • Klubbenes ansvar i fellesskap
 • Viktig å ha planene klare for høstsesongen

Kampendringer

 • Frist 20. august opprettholdes

OBOS-cup

 • OBOS-cup 13 år til senior er utsatt inntil videre

NM

 • NM 16 og 19 år er avlyst 
 • NM kvinner planlegges fortsatt
 • NM menn
  • Kvalifisering avlyst
  • Ordinære runder (128 lag basert på 2019) planlegges fortsatt
  • NFF sentralt kommer tilbake til dette

Les hele innlegget her