Sandskogan Stadion er navnet

av TF

Stjørdals Blinks nye storstue har til nå vært uten navn, men nå har valgte falt på Sandskogan Stadion.

Det har vært en skikkelig prosess rundt valget av stadionnavn, og av alternativene var det egentlig aldri tvil om hvilket navn styret valgte.

– Komiteen som har jobbet med navnevalget har gjort en meget god jobb, og på styremøtet fikk vi en god gjennomgang av kriterier som er brukt, vurderinger underveis og hva som var forslaget fra dem. Deretter stemte vi på det navnet vi mente var best, og her stemte fem av seks medlemmer på Sandskogan Stadion. Når siste person var veldig usikker i sitt valg, og hadde Sandskogan på andreplass, kan vi si at valget er tilnærmet enstemmig, sier fungerende styreleder i Stjørdals-Blink Fotball, Bente Ertsgaard til Bladet.no.