Koronovettveileder for klubbene

av TF

NFF har på sine nettsider kommet med en egen koronavettveileder når klubbene nå etterhvert skal i gang med aktivitet igjen. Usikkerhet i forkant av at man starter opp aktivitet igjen er stor, od det er i lys av dette at en slik veiledning har vært viktig å få på plass som rettesnor for klubbene, også her i Trøndelag.

Denne artikkelen tar utgangspunkt i «Fotballens koronavettregler» og er ment som en veileder for hva klubben skal og bør gjøre for å starte opp med aktivitet.

Det er viktig at klubben har følgende elementer på plass:

  1. Klubben skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og fotballens koronavettregler, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
  2. Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er trygg på at aktiviteten kan utøves i samsvar med fotballens koronavettregler.
  3. Styret skal ha et vedtak på at aktiviteten starter opp, og bør kontinuerlig evaluere organisering og gjennomføring.
  4. Klubben skal merke anlegget med fotballens koronavettregler. Plakatene finner du her.

Klubben bør ha:

  1. Plan for organisering og gjennomføring. Klubbens plan bør inneholde hvem som trener når, banekart, øktplaner, organisering før, under og etter selve aktiviteten. Klubben bør ha en representant (koronavakt) til stede på anlegget for å sikre at aktiviteten gjennomføres i tråd med klubbens plan.
  2. Plan for kommunikasjon. Klubben bør ha en kommunikasjonsplan. Planen bør inneholde hvor medlemmene finner nødvendig informasjon. Dette vil skape forståelse og bidra til trygghet.
  3. Det anbefales å arrangere trenerforum. Teamet bør være klubbens plan for organisering og gjennomføring, og evaluering av denne. Trenerforumene kan avholdes digitalt.