Nordsteiens egentrenings tips for trenere

av TF

fotball.no har man brukt spillerutvikleren i Trøndelag fotballkrets, Trond Nordsteiens tanker om egentrening for trenere til en artikkel. Her gjengir vi innholdet som kan være et fint innspill på trenere som trenger tips til hvordan man kan holde seg skarp i en periode uten fellestreninger:

I denne perioden har du som trener sannsynligvis noe ekstra tid til å reflektere over egen trenergjerning. Refleksjon for meg er å tenke gjennom egen praksis, handlinger og væremåte. Og for meg er refleksjon en bevist læringsprosess som kan gi deg nye tanker, erfaringer og holdninger som kan endre egen trenerpraksisen i riktig retning. Jeg har satt opp noen punkter som du kan bruke til hjelp i denne prosessen. Lykke til!

1. Hva opplever du er dine styrker som fotballtrener? Og hva tenker du er de viktigste forbedringsområdene? Prioriter 1-3 områder

2. Du har helt sikkert lyktes med flere ting i vårsesongen 2020. Men velg den ene tingen du er mest fornøyd med og tenk så gjennom:

 •  Hvordan merket du at var i ferd med å lykkes?
 •  Hvordan planla du dette?
 •  Hvordan kan du bruke egen lærdom her på andre områder?

3. Ledelse er en viktig del av det med å være trener.  Ledelse omfatter ulike oppgaver og funksjoner hvor en må ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene.

 • Hva er viktige elementer i godt lederskap?
 • Hvilke verdier er viktige for deg i eget lederskap?
 • Hva oppfatter du er dine styrker i eget lederskap?
 • Hva ønsker du å forbedre i eget lederskap?

4. Som trener må en skape et godt læringsmiljø.

 • Hva er viktige elementer for å skape et godt læringsmiljø?
 • Hva oppfatter du er dine styrker i jobben med å skape godt læringsmiljø?
 • Hva ønsker du å forbedre i jobben med å skape godt læringsmiljø?

5. Fotballfaget og evnen til å se spillet er en viktig del av trenerkompetansen.

 • Hvordan opplever du egen evne til å se kvalitet i spillet? Og årsaksfaktorer på hvorfor spillet blir som det blir? Og hvordan skape endring?
 • Kan du beskrive en kampsituasjon hvor du håndterte dette på best mulig måte? Eller en situasjon hvor du ikke klarte å håndtere det?

6. En spillmodell er en beskrivelse om hvordan du som trener jobber med spillestil, system og spillestilsprinsipper i trening og kamp. Her kan du drive «godt oppussingsarbeid» på prinsipper og retningslinjer.

7. Ambisjoner og egen utvikling:

 • Hva tenker du om 2021 og egen utvikling?
 • Hvor planlegger du å hente ny læring? Ny inspirasjon?

8. Hverdagen: Hvordan samspiller du fotball-livet ditt med familien og din sosiale arena? Hvordan tar du vare på egen fysisk form?

Se også Trond i vår TF 10èr 🙂