Her er fotballens koronavettregler

av TF

Norges Fotballforbund har kommet med 9 koronavettregler på bakgrunn av at man fra onsdag åpnet for aktivitet på fotballbanene rundt i landet.

NFF er glade for at Helsedirektoratet på onsdag tydeliggjorde regelverket for organisert idrett, og at fotballbaner igjen kan brukes til fotballaktiviteter. På bakgrunn av dette lanserer nå NFF fotballens koronavettregler. Hensikten med disse reglene er å hindre smitte. Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder fellesidrettslige anbefalinger fra Norges idrettsforbund.

–  Vi er glad for at landets fotballbaner igjen kan åpnes for aktivitet. Dette er det nå opp til baneeier å vurdere. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt. Her har vi et ansvar for å sikre at dette skjer innenfor regelverket.  Vi har derfor laget enkle og tydelige koronavettregler for fotballen som klubbene skal benytte, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.