Kretsen om kampavvikling 2020

av TF

Som en avklaring i en vanskelig periode har fotballkretsen gått ut med følgende avklaring på sine nettsider:

Som kjent, er all organisert aktivitet stoppet ut april. Vi er godt i gang med å forberede og gjennomføre det arbeidet som må gjøres ut ifra at fotballen kan starte opp igjen i mai – gjør derfor oppmerksom på at våre forberedelser og rammer på nåværende tidspunkt er under forutsetning av at norsk breddefotball starter opp igjen 1. mai. 

Følgende er lagt til grunn:

 • Mengde kamper skal være på samme nivå og frekvens som det ville vært i en normalsesong
 • Det innebærer at vi ikke skal ta igjen «tapte» kamper som skulle vært spilt før 8. mai
 • Dette med unntak for seniorklassene hvor det vil være mulig å ta igjen «tapte» kamper

Seriespill barn og ungdom (10–19 år)

 • Alle terminlister er nå satt under arbeid, og vil ikke være tilgjengelige på FIKS, fotball.no eller MinFotball i en periode
 • Avdelingsoppsett opprettholdes
 • Kamper kommer i gang fra og med 8. mai
 • Oppsatte kamper før 8. mai blir kansellert
 • Terminlistene fra 8. mai blir i utgangspunktet liggende som tidligere
 • Siste spilledatoer vårsesong opprettholdes
  • 10–12 år: 14. juni
  • 13–19 år: 21. juni
  • Gjelder ikke helårsserier
 • Ombygging (10–12 år) og serieordning (13–19 år) kommer vi tilbake til

Seriespill senior

 • Terminlistene er fortsatt offentlige på fotball.no og MinFotball, men disse blir i en periode tatt bort når vi er klare til å jobbe med dem
 • Vi har jevnlig dialog både med NFF og andre kretser da vi ønsker å håndtere dette på en lik måte
 • Det blir fortsatt lagt opp til doble serier
 • Sesongen blir utvidet – 15. nov. er siste frist for gjennomføring av kamper

Trekkinger og endringer

I en normalsesong mottar vi en del trekkinger før sesongen starter, men per nå har vi mottatt få trekkinger. For å tilpasse kamptilbudet best mulig med tanke på oppstart 8. mai, ønsker vi at klubbene melder inn trekkinger man nå er kjent med så snart som mulig. Vi har forståelse for at klubbene ikke har den totale oversikten gitt dagens situasjon. Trekkinger meddeles fra klubben til Kristin Seim på e-post: kristin.seim@fotball.no.

Det er ikke mulig å gjøre endringer på allerede påmeldte lag i vårsesongen. Dette gjelder klasser, divisjoner og avdelinger. Ved ev. ønske om endring av spillform, kan dette kun gjøres om laget kan stå i samme avdeling. Endringer mellom vår- og høstsesongen med frist 10. juni opprettholdes inntil videre.

Kampendringer

 • Terminlister offentliggjøres etter påske – tidspunkt ikke avklart
 • Fristen for endringer uten gebyr 1. april går ut
 • Det blir satt en ny frist når terminlistene offentliggjøres igjen
  • Ingen kamper flyttes før dette

OBOS-cup

 • OBOS-cup 13 år til senior er utsatt inntil videre
  • Om man kommer i gang med seriespill i mai, blir OBOS-cup avlyst

NM

 • NM 16 og 19 år utsatt inntil videre
 • NM kvinner planlegges fortsatt
 • NM menn
  • Kvalifisering avlyst
  • Ordinære runder (128 lag basert på 2019) planlegges fortsatt
  • NFF sentralt kommer tilbake til dette

Følgende sier fotball.no om en mulig seriestart i Postnord ligaen og Norsk Tipping -Ligaen:

I samråd med Divisjonsforeningen har Norges Fotballforbund besluttet å utsette oppstart av PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen til tidligst 23. mai.

Som for andre turneringer arbeides det med ulike scenarioer for gjennomføring. Målet er fortsatt at turneringene skal gjennomføres med normalt oppsatt kamper.

Situasjonen er uavklart, og det må forventes ytterligere justeringer.